Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

Το σύμβολο της νέας πίστεως!Πιστεύω εις ένα Eurogroup Πατέρα, παντοκράτορα, 
δανειστήν ουρανού και γής, 
ορατών τε πάντων και αοράτων.

Και εις ένα Μνημόνιο το μονογενές, 
το εκ του Eurogroup και του ΔΝΤ γεννηθέν 
προ πάντων των αιώνων.

Φως εκ φωτός, 
Χρήμα αληθινόν, εκ Χρήματος αληθινού γεννηθέν, ου ποιηθέν, ομοούσιον τω Eurogroup και τω ΔΝΤ, 
δι’ ων τα πάντα εγένετο.

Το δι’ ημάς τους Έλληνες και διά την ημετέραν σωτηρίαν 
κατελθόν εκ των ουρανών και σαρκωθέν εκ Πνεύματος Γιωργάκη
και Πασόκ του Παρθένου, και απανθρωπήσαν (το παν).

Σταυρωθέντων τε ημών εις το Όνομα αυτού 
επί Παπακωνσταντίνου, και παθόντων και ταφέντων.
Και αναστάντων τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς.
Και ανελθόντος του Βενιζέλου εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Γιωργάκη.
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς,
ου των Μνημονίων ουκ έσται τέλος.

Και εις το ΔΝΤ το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν, 
το μετά του ΠΑΣΟΚ συμπορευόμενον, 
το συν Δολλαρίω και Ευρώ
συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, 
το λαλήσαν διά του Στρώς Καν.

Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Παγκόσμιαν Τράπεζαν,
Ομολογώ εν Ευρώ εις άφεσιν αμαρτιών,
Προσδοκώ επιστροφήν των δανεικών 
και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Αμήν.
(αναδημοσίευση από Μαύρο Γάτο)

Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011Να ονειρεύεσαι, μου 'λεγε ένας φίλος που μ' αγαπούσε και με ήξερε καλά. Τα όνειρα, συνήθως, προδίδουν. Παραπλανούν. Καμιά φορά και σκοτώνουν.
Όμως, δε γίνεται να ζεις χωρίς να ονειρεύεσαι. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει ουσία.
Να ονειρεύεσαι!
Κοίτα μόνο να 'χεις σταμπάρει καλά την έξοδο κινδύνου από τα όνειρά σου. Τότε σώζεσαι.
Και ποιά είναι η έξοδος κινδύνου; Τίποτα δεν είναι στη ζωή το παν! Έχει και παρακάτω... Έχει κι άλλο... Προχώρα, λοιπόν, ξεκόλλα! Αυτή είναι η έξοδος κινδύνου!

Όταν ένας άνθρωπος έχει ενδώσει εντελώς στο πάθος του, είναι μάταιο να προσπαθείς να του αλλάξεις τακτική. Είναι όπως ακριβώς ο τζόγος. Όσο χάνεις, τόσο κολλάς. Έχει μια περίεργη γλύκα η αυτοκαταστροφή.

Από το βιβλίο «Βαρκάρισσα της χίμαιρας»